Utpekad i kulturmiljöprogram sedan över 30 år – ändå rivs Glumshammars Gård

Resterna av Glumshammars Gård den 1 dec 2009. Klicka för stor bild. Foto: Ewa Gustavsson

Nu skrivs det definitiva slutkapitlet för ännu en utpekad kulturhistoriskt intressant gård i Värmland, Glumshammars Gård i Glumserud i Karlstads Kommun. Trots att gården varit utpekad i kommunens egna kulturmiljöinventeringar ända sedan mitten på 1970-talet har gården fått förfalla utan att någon ingripit. Våren 2009 slog organisationen Operation Karlstad larm om vanvården av gården och kommunens plan- och byggchef Marie Eddeborn tillstod i ett reportage i TV4 att man brustit i sin tillsyn men att man nu skulle kontakta ägaren till gården. Samtidigt noterade Svenska Byggnadsvårdsföreningen gården på sin Gula Lista över hotade svenska kulturmiljöer.

glumshammar_33

Glumshammars Gård sommaren 2007. Klicka för stor bild. Foto: Peter Sörensen

Uppenbarligen mynnade dessa samtal, om de nu någonsin över huvud taget ägde rum, i intet. Den 1 december 2009, när den översta bilden togs, rivs nu de sista resterna av den en gång så ståtliga och sällsynt vackert belägna gamla gården.

Det är tyvärr bara att konstatera att inventering av kulturmiljöer förefaller vara ett overksamt arbetsredskap för att skydda kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Åtminstone i Karlstads Kommun. En studie av de gårdar och miljöer som pekades ut i landsortsinventeringen 1977 ger en deprimerande bild av den värmländska kulturmiljövården. Den stora merparten av de utpekade landortsgårdarna är idag, trettio år senare, rivna, förfallna eller kraftigt förvanskade. Samma bild framträder när man studerar husen i den inventering över hus i Karlstad stad som gjordes 1984. I vissa stadsdelar är de utpekade husen mer eller mindre helt helt utraderade.

Hur kunde det bli på det här viset måste man rimligen fråga sig? Studerar man vad kommunen gjort för att skydda husen sedan inventeringarna genomfördes så får man en del av förklaringen. Man har nämligen i princip inte gjort ett endaste dugg. Informationen om vilka de utpekade miljöerna är har inte spridits till allmänheten. Inte ens till husägarna själva. Inga skyddsföreskrifter eller vårdplaner har upprättas. Ingen tillsyn och inga återbesök för att stämma av hur det går för miljöerna har skett. Och i samband med bygglov har även ingrepp som kraftigt förvanskat husen regelmässigt tillåtits.

Om kommunerna i Sverige skulle liknas vid en skolklass skulle Karlstads Kommun tveklöst tillhöra de sämsta i klassen i ämnet kulturmiljövård. Betyget skulle vara ”Icke godkänd” och en av anledningarna skulle vara allt för mycket frånvaro. Skall vi verkligen acceptera folkvalda politiker som tar sitt lagstadgade uppdrag att vårda vårt gemensamma kulturhistoriska arv så lättvindligt? Och hur mycket får en kommun egentligen brista i ansvar innan Länsstyrelsen ingriper?

2 svar till “Utpekad i kulturmiljöprogram sedan över 30 år – ändå rivs Glumshammars Gård

  1. Åke Johansson

    Några kilometer väster om Glumshammar i Västanå-Ed fanns 2008 det här huset, även det i långt gånget förfall http://www.flickr.com/photos/38587116@N08/5506122139/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s